Πιστοποίηση συμμόρφωσης “COVID-19 SAFE” για την κλινική Ψυχικής Υγείας “Άγιος Χαράλαμπος”

Οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας, πολλές φορές, καλούνται να διαμορφώσουν οι ίδιες τους μηχανισμούς προσαρμογής και απόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις και προκλήσεις, όπως αποδείχθηκε στην πρόσφατη πανδημία.


Στην κατεύθυνση αυτή, η Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική  «AΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» είναι η πρώτη που ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης συμμόρφωσης «COVID-19 SAFE» Minimizing the risk of Covid-19 transmission in healthcare organizations σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας του Διεθνούς Οργανισμού Διαπιστεύσεων Temos International για την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης της νόσου COVID-19.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσα από διαδικτυακή διαδικασία ελέγχου και desktop review από ομάδα επιθεωρητών από Ελλάδα και Γερμανία, στη διάρκεια της οποίας, η ομάδα της κλινικής απέδειξε την προσήλωσή της στη συστημική πρόληψη και διαχείριση του κινδύνου που προκύπτει εξαιτίας της πανδημίας, για τους ασθενείς και το προσωπικό που απασχολείται στη δομή. Τα αναθεωρημένα πρωτόκολλα που διέπουν τη λειτουργία της δομής, η διαχείριση των ομαδικών θεραπειών και των ειδικών κατηγοριών ασθενών, ο συστηματικός δειγματοληπτικός έλεγχος στο προσωπικό και τα περιβαλλοντικά μέτρα απολύμανσης και υγιεινής είναι ορισμένες από τις καλές πρακτικές που αξιολογήθηκαν θετικά και οι οποίες αποδίδουν αποτελεσματικά στην κατεύθυνση ασφαλούς λειτουργίας της κλινικής.

Απευθυνθείτε στην Κλινική «Άγιος Χαράλαμπος» εάν υποφέρετε από ψυχολογικά προβλήματα, εάν έχετε μια διαταραχή που επηρεάζει τη σκέψη σας, τα συναισθήματά σας, τη διάθεσή σας, την ικανότητά σας να επικοινωνείτε με τους άλλους ή τον τρόπο που καθημερινά λειτουργείτε.

Μιλήστε Τώρα με έναν Σύμβουλό μας

+30 2810 23 24 01