Η Κλινική

Η ιδιωτική ψυχιατρική Κλινική «Άγιος Χαράλαμπος» ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1967 από το νευρολόγο-ψυχίατρο Ιωάννη Κων/νου Τσαπάκη, απόφοιτο της Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών μετά την εξειδίκευσή του στην Ψυχιατρική Κλινική του Παν/μίου Αθηνών και στο Νοσoκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αθηνών, πρωτοπόρο της εποχής του στην ψυχική υγεία του Ηρακλείου, ο οποίος και είχε την Επιστημονική Διεύθυνση της Κλινικής μέχρι το 2002.