Διαδικασία Νοσηλείας

Προετοιμαστείτε για την Εισαγωγή σας στην Κλινική ΑΧ
Τα δικαιώματα του ασθενούς
Διατυπώσεις Εξιτηρίου
Η θέση των συγγενών κατά τη διάρκεια της παραμονής σας

Διαδικασία Εισαγωγής

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης εισαγωγής σας, θα σας ζητηθεί να δώσετε:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας από κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, και βιβλιάριο υγείας, για την εξασφάλιση αξιόπιστης και μοναδικής αναγνώρισης.
 • Τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του προς ενημέρωση προσώπου, εάν χρειάζεται, και όποιου ατόμου εμπιστεύεστε.
 • Το όνομα του θεράποντος ιατρού σας.
 • Το όνομα του υπεύθυνου για την οικονομική κάλυψη της νοσηλείας.
 • Επιπλέον, και αν το επιθυμείτε, μπορείτε να φροντίσετε για την κράτηση μονόκλινου δωματίου.
 • Μια κατάθεση θα ζητηθεί με μετρητά ή αποτυπώματα τραπεζικών καρτών.
 • Μην ξεχάσετε να μας προσκομίσετε τις τελευταίες σας συνταγές, τις ακτινογραφίες και τις εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς και τα αρχεία της υγείας σας.
 • Προσωπικά Αντικείμενα: Κατά την εισαγωγή, καλό θα είναι να κρατάτε προϊόντα μπάνιου, νυχτικά, παντόφλες, εσώρουχα, μια φόρμα και αθλητικά παπούτσια, χρήσιμα στο πλαίσιο δραστηριοτήτων αποκατάστασης (γυμναστική, χαλάρωση …).

Προνόμια του νοσηλευόμενου ασθενούς

Σκοπός αυτών των προνομίων είναι η γνωστοποίηση στους ασθενείς, που φιλοξενούνται σε οποιαδήποτε ιατρική δομή, των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, όπως ορίζει ο νόμος σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών στο σύστημα υγείας. Δεσμευόμαστε για:

Εμπιστευτικότητα της νοσηλείας σας και εγγύηση της μη αποκάλυψης της παρουσίας σας στην Κλινική ΑΧ

Η Κλινική ΑΧ δεσμεύεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Κλινική ΑΧ έχει εναρμονίσει τις διαδικασίες της σύμφωνα με τον άνω κανονισμό και διαθέτει σύστημα για τη διαχείριση των αρχείων των ασθενών (ιατρικά και διοικητικά αρχεία), για τη διασφάλιση της τιμολόγησης των πράξεων μέσα στην Κλινική ΑΧ, για την αποστολή τιμολογίων σε ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και σε άλλες ασφάλειες, για την ανάπτυξη εσωτερικών δεικτών και δεικτών για την κηδεμονία ασθενών όπου χρειάζεται, για την εκτέλεση στατιστικών εργασιών, τη διαχείριση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (για παράδειγμα, εκπαίδευση στη θεραπευτική των ασθενών κ.λπ.).

Τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστεύεστε συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς. Μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στα αρχεία μας. Υιοθετούμε φυσικά και λογικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων.

Ο υπεύθυνος για την προστασία προσωπικών δεδομένων της Κλινικής ΑΧ βρίσκεται στη διάθεσή σας για τυχόν περισσότερες διευκρινήσεις.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο

Οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η ιατρονοσηλευτική σας φροντίδα στην Κλινική ΑΧ συγκεντρώνονται σε ένα εξατομικευμένο ιατρικό αρχείο που προστατεύεται από το ιατρικό απόρρητο. Κατόπιν αιτήματός σας και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό το αρχείο. Το ιατρικό σας ιστορικό φυλάσσεται στην Κλινική ΑΧ για διάστημα 20 ετών από την τελευταία νοσηλεία σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στη σελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η καταπολέμηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων

Στην Κλινική ΑΧ έχει δημιουργηθεί μια επιτροπή για την καταπολέμηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων, που αποτελείται από ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Έργο της επιτροπής είναι η πρόληψη των λοιμώξεων και η καθιέρωση στοιχείων επιτήρησης σχετικά με την υγιεινή, την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού.

Παρατηρήσεις – Αξιολόγηση

Εάν επιθυμείτε να κάνετε μια παρατήρηση σχετικά με τις συνθήκες υποδοχής και περίθαλψης που σας προσφέρονται κατά τη διάρκεια της διαμονής σας, σας καλούμε να ενημερώσετε αμέσως το γιατρό σας, τη νοσηλεύτρια υπηρεσίας ή τον διευθυντή της Κλινικής. Όλοι είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε επίσης να σχολιάσετε μέσω του ερωτηματολογίου ικανοποίησης που θα σας δοθεί.

Η προετοιμασία για το εξιτήριο του ασθενούς οργανώνεται κατόπιν οδηγιών του θεράποντα ψυχίατρου στην Κλινική ΑΧ και σε συνεννόηση με τον ψυχίατρο που παρακολουθεί τον ασθενή σε εξωτερική βάση και πιθανώς τον έχει παραπέμψει στην Κλινική ΑΧ για νοσηλεία.

Η κοινωνική υπηρεσία και η εργοθεραπεύτρια της Κλινικής ΑΧ θα έχουν συμβουλεύσει τον ασθενή κατά την προετοιμασία της επιστροφής του στο σπίτι του, προσδιορίζοντας τις ρυθμίσεις που είναι επιθυμητό να γίνουν στον οικείο χώρο του ασθενούς για την καλύτερη αποκατάστασή του και τελικά την επανένταξή του στο περιβάλλον του.

Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς. Παρακαλούμε να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των υπηρεσιών μας κατά την έξοδό σας από την Κλινική ΑΧ. Έτσι επιτρέπεται στους ασθενείς να εκφράζουν – ανώνυμα – το επίπεδο ικανοποίησης τους από τη φροντίδα και τις συνθήκες διαμονής τους. Μπορείτε είτε να το δώσετε στην ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη νοσηλείας σας είτε να το καταθέσετε ανώνυμα στο γραμματοκιβώτιο που παρέχεται για το σκοπό αυτό.

Έγγραφα που παραδίδονται στην έξοδο

Ενημερωτικό εξόδου από την Κλινική ΑΧ, ιατρικά έγγραφα (εργαστηριακές εξετάσεις, ακτινογραφίες, συνταγές …), λεπτομερές τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και πιστοποιητικά νοσηλείας θα σας δοθούν κατά την έξοδο.

Επιπρόσθετα, εάν το επιθυμείτε, μια έκθεση που θα αναφέρεται στην πορεία της νοσηλείας σας, θα σταλεί στον γιατρό σας.

Πολλές φορές οι ασθενείς μας μάς ζητούν φαρμακευτική αγωγή για λίγες μέρες μετά την έξοδό τους από την Κλινική ΑΧ και μέχρι να δουν τον γιατρό τους για συνταγογράφηση. Αυτό είναι δυνατό κατόπιν συνεννόησης με το φαρμακοποιό της Κλινικής ΑΧ.

Πληρωμή των εξόδων νοσηλείας

Η Κλινική ΑΧ είναι ιδιωτική ιατρική νοσηλευτική μονάδα, εγκεκριμένη από το Υπουργείο Υγείας και ελεγχόμενη ετησίως από το αρμόδιο όργανο της Περιφέρειας Κρήτης, που της απονέμει και την απαραίτητη Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας. Λειτουργεί σύμφωνα με το ΠΔ  235/2000 και όλη τη μεταγενέστερη νομοθεσία που καλύπτει τις προδιαγραφές και τη λειτουργία των Ψυχιατρικών Κλινικών στην Ελληνική Επικράτεια.

Έξοδα που βαρύνουν τον ασθενή ή / και την ιδιωτική του ασφάλεια

 • το ημερήσιο νοσήλιο, μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αναχώρησης,
 • η διαφορά στο ημερήσιο νοσήλιο από την κάλυψη του ασφαλιστικού ταμείου του ασθενούς (συν-πληρωμή)
 • όλες οι πιθανές χρεώσεις που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της παραμονής του ασθενούς στην Κλινική ΑΧ (μονόκλινο δωμάτιο, τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες ξενοδοχείου à la carte, τηλεόραση, κλπ.)

Για τον ασθενή χωρίς κοινωνική ασφάλιση (ΕΟΠΥΥ), το ημερήσιο κόστος νοσηλείας καθορίζεται από το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο κοινωνικής ασφάλισης. Σε ασθενή με κοινωνική ασφάλιση (ΕΟΠΥΥ) που επιθυμεί νοσηλεία σε ανώτερη θέση από αυτήν που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, η τιμολογιακή διαφορά θέσης νοσηλείας βαραίνει τον ίδιο ή όποιον έχει κατά την εισαγωγή αναλάβει να καλύψει το κόστος της νοσηλείας. Τα τιμολόγια εκδίδονται κάθε τέλος του μήνα και εξοφλούνται κατά την παραλαβή τους. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται με επιταγή, πιστωτική κάρτα ή μετρητά στο λογιστήριο της Κλινικής ΑΧ. Οι τελευταίες εξοφλήσεις γίνονται το πρωί της ημέρας της οριστικής αναχώρησης του ασθενούς από την Κλινική ΑΧ.

Το κόστος της ημερήσιας νοσηλείας αναγράφεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο της Κλινικής που λαμβάνετε κατά την εισαγωγή σας στην Κλινική ΑΧ. Ο τιμοκατάλογος της Κλινικής ΑΧ διαμορφώνεται σύμφωνα με το τρέχων νομικό πλαίσιο και τις ισχύουσες συμβάσεις.

Σε περίπτωση μη πληρωμής, η Κλινική ΑΧ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει στην είσπραξη της οφειλής με κάθε νόμιμο τρόπο.

Η ομάδα της Κλινικής ΑΧ δεσμεύεται να προωθήσει την επανένταξη των ασθενών στο οικείο τους περιβάλλον και ως εκ τούτου ζητείται ενεργά η διατήρηση οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών.

Πληροφορίες και υποστήριξη των συγγενών

Με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης και συγκατάθεσης του ασθενούς, καλούμε τις οικογένειες να απευθυνθούν στην Κλινική ΑΧ για να συναντήσουν τον θεράποντα ιατρό και τη θεραπευτική ομάδα της Κλινικής ΑΧ. Αυτές οι συναντήσεις είναι μια ευκαιρία για τους συγγενείς του ασθενούς να κατανοήσουν καλύτερα την ασθένεια και τη θεραπεία της, να διευκολύνουν την επιστροφή στο σπίτι υποστηρίζοντας τα όσα επιτυγχάνει μια νοσηλεία.

Οι συγγενείς και οι φροντιστές των ασθενών καλωσορίζονται με προσοχή και ευγένεια στην Κλινική ΑΧ. Ενημερώνονται – αν εκφράσουν την επιθυμία – σε κάθε βήμα της φροντίδας του οικείου τους.

Επισκέψεις: Ορίζονται εξατομικευμένα από την επιστημονική ομάδα ανάλογα με την φάση νοσηλείας και ανάρρωσης του κάθε ασθενούς καθημερινά και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που ορίζονται στο φυλλάδιο κατά την εισαγωγή.

Στην Υποδοχή της Κλινικής διατίθεται χάρτης για την ευκολότερη πρόσβαση στην Κλινική ΑΧ. Ζητήστε τον ή βρείτε τον εδώ!

Πέρα από τους ιατρικούς και θεραπευτικούς περιορισμούς, συνιστάται ο περιορισμός επισκέψεων σε δύο άτομα κάθε φορά ως δείγμα σεβασμού για την ηρεμία των υπολοίπων νοσηλευόμενων ασθενών. Συνιστάται επίσης η αποφυγή επισκεπτηρίου σε παιδιά κάτω των 16 ετών για λόγους ασφαλείας.

Όταν η κατάσταση της υγείας του ασθενούς κριθεί από την επιστημονική θεραπευτική ομάδα πως επιτρέπει την ολιγόωρη έξοδο από την Κλινική, ενθαρρύνεται η συνοδεία του ασθενούς εκτός του πλαισίου με τη συνοδεία των οικείων του για στοχευμένες δραστηριότητες, π.χ. οι ασθενείς έχουν την ευκαιρία να βγουν με ένα αγαπημένο πρόσωπο για μεσημεριανό γεύμα.

Απευθυνθείτε στην Κλινική «Άγιος Χαράλαμπος» εάν υποφέρετε από ψυχολογικά προβλήματα, εάν έχετε μια διαταραχή που επηρεάζει τη σκέψη σας, τα συναισθήματά σας, τη διάθεσή σας, την ικανότητά σας να επικοινωνείτε με τους άλλους ή τον τρόπο που καθημερινά λειτουργείτε.

Μιλήστε Τώρα με έναν Σύμβουλό μας

+30 2810 23 24 01