Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», Ηράκλειο Κρήτης: Πρώτη Πιστοποίηση στην Ελλάδα σύμφωνα με το πρότυπο «COVID-19 SAFE»

Οι δομές παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας, πολλές φορές, καλούνται να διαμορφώσουν οι ίδιες τους μηχανισμούς προσαρμογής και απόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις και προκλήσεις, όπως αποδείχθηκε στην πρόσφατη πανδημία.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο Διεθνής Οργανισμός Διαπιστεύσεων Temos International συνεισφέρει στην προσπάθεια των παρόχων υγείας με την έκδοση των διαρκώς επικαιροποιούμενων διεθνών προδιαγραφών στο πλαίσιο του προγράμματος πιστοποίησης συμμόρφωσης »COVID-19 SAFE‘‘, ενάντια στη διασπορά της νόσου COVID-19.

Η Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική «ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» στο Ηράκλειο της Κρήτης, είναι μεταξύ αυτών των παρόχων που υπέβαλαν αίτημα συμμετοχής στην αξιολόγηση συμμόρφωσής τους από τον Οργανισμό και η πρώτη που ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία πιστοποίησης συμμόρφωσης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας της Temos για την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης της νόσου COVID-19.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσα από διαδικτυακή διαδικασία ελέγχου και desktop review από ομάδα επιθεωρητών από Ελλάδα και Γερμανία, στη διάρκεια της οποίας, η ομάδα της κλινικής απέδειξε την προσήλωσή της στη συστημική πρόληψη και διαχείριση του κινδύνου που προκύπτει εξαιτίας της πανδημίας, για τους ασθενείς και το προσωπικό που απασχολείται στη δομή.

Τα αναθεωρημένα πρωτόκολλα που διέπουν τη λειτουργία της δομής, η διαχείριση των ομαδικών θεραπειών και των ειδικών κατηγοριών ασθενών, ο συστηματικός δειγματοληπτικός έλεγχος στο προσωπικό και τα περιβαλλοντικά μέτρα απολύμανσης και υγιεινής είναι ορισμένες από τις καλές πρακτικές που αξιολογήθηκαν θετικά και οι οποίες αποδίδουν αποτελεσματικά στην κατεύθυνση ασφαλούς λειτουργίας της κλινικής.

Απευθυνθείτε στην Κλινική «Άγιος Χαράλαμπος» εάν υποφέρετε από ψυχολογικά προβλήματα, εάν έχετε μια διαταραχή που επηρεάζει τη σκέψη σας, τα συναισθήματά σας, τη διάθεσή σας, την ικανότητά σας να επικοινωνείτε με τους άλλους ή τον τρόπο που καθημερινά λειτουργείτε.

Μιλήστε Τώρα με έναν Σύμβουλό μας

+30 2810 23 24 01