Κλινικά χαρακτηριστικά της ανθεκτικής στη θεραπεία διπολικής κατάθλιψης και η αντιμετώπιση της

Γρηγόριος Ν. Καρακατσούλης, Εύα-Μαρία Τσαπάκη, Κωνσταντίνος Ν. Φουντουλάκης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η κατάθλιψη αντιπροσωπεύει τον κυρίαρχο πόλο της διάθεσης στη διπολική διαταραχή. Η διπολική κατάθλιψη, παρουσιάζει τυπικά πτωχή απάντηση στην αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή, η οποία επιπλέον ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης μετάπτωσης της πολικότητας, την επαγωγή μικτών καταστάσεων ή/και ταχείας εναλλαγής των φάσεων. Η διάγνωση της διπολικής κατάθλιψης είναι δυνατόν να καθυστερήσει από 8 έως10 χρόνια. Η αιτία αυτής της καθυστέρησης συνίσταται κυρίως στο γεγονός ότι τόσο τα υπομανιακά όσο και τα μανιακά επεισόδια καθυστερούν να εμφανιστούν στην πορεία της διαταραχής. Κατά συνέπεια είναι αναγκαία η κατά το δυνατόν πιο έγκαιρη διαφορική διάγνωση αυτής της κλινικής οντότητας έναντι της μονοπολικής κατάθλιψης με σκοπό την αποτελεσματικότερη θεραπεία της. Η διαφορική αυτή διάγνωση στηρίζεται σε ορισμένα κλινικά χαρακτηριστικά της διπολικής κατάθλιψης, τα οποία συχνά είναι δύσκολο να ξεχωρίσουν από τα αντίστοιχα της μονοπολικής κατάθλιψης και κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η γνώση ειδικών κριτηρίων που τα διαφοροποιούν σε κάποιον βαθμό ποιοτικά ή/και ποσοτικά. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η ημερήσια διακύμανση της διάθεσης, οι πολλαπλές σωματικές αιτιάσεις, η ψυχοκινητική επιβράδυνση, τα ψυχωτικά στοιχεία (παραληρητικές ιδέες και αντιληπτικές διαταραχές σύντονες ή μη σύντονες με τη διάθεση), η διαταραχή ορισμένων σωματικών λειτουργιών μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι κιρκάδιοι ρυθμοί, η σεξουαλική επιθυμία, ο ύπνος και η όρεξη, διαταραχές της αρχιτεκτονικής του ύπνου. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της διπολικής κατάθλιψης βασίζεται στις γνωστές από τη μονοπολική κατάθλιψη επιλογές (όπως είναι η χρήση αντικαταθλιπτικών, αντιψυχωτικών και ορισμένων αντιεπιληπτικών παραγόντων) και συνδυασμούς τους, ενώ εμπλουτίζεται κατά τα τελευταία χρόνια με νέους φαρμακευτικούς παράγοντες αλλά και μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις. Στους νέους φαρμακευτικούς παράγοντες κυρίαρχη θέση κατέχουν οι ευρείς γλουταμινεργικοί ρυθμιστές και από αυτούς η αντικαταθλιπτική δράση της κεταμίνης και της εσκεταμίνης σε υπο-αναισθητικές δόσεις ερευνάται ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια. Στις μη φαρμακευτικές προσεγγίσεις, συμπεριλαμβάνονται μέθοδοι όπως είναι η ηλεκτροσπασμοθεραπεία, ο επαναλαμβανόμενος διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός (rTMS), η στέρηση ύπνου και η φωτοθεραπεία.

Πηγή: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34990378/

Απευθυνθείτε στην Κλινική «Άγιος Χαράλαμπος» εάν υποφέρετε από ψυχολογικά προβλήματα, εάν έχετε μια διαταραχή που επηρεάζει τη σκέψη σας, τα συναισθήματά σας, τη διάθεσή σας, την ικανότητά σας να επικοινωνείτε με τους άλλους ή τον τρόπο που καθημερινά λειτουργείτε.

Μιλήστε Τώρα με έναν Σύμβουλό μας

+30 2810 23 24 01