Πρώτο Επεισόδιο Ψύχωσης (2)


Συνεχίζουμε σήμερα τον οδηγό μας στο Πρώτο Επεισόδιο Ψύχωσης με την αναλυτική περιγραφή δύο ακόμη συμπτωμάτων της ψύχωσης, τη μειωμένη εναισθησία και τα επιθετικά συμπτώματα.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΝΑΙΣΘΗΣΙΑ, δηλαδή, αδυναμία αναγνώρισης και εκτίμησης του νοσηρού της ψυχικής τους κατάστασης, παρουσιάζει δυστυχώς η πλειονότητα των ασθενών με ψύχωση. Συμβαίνει όταν όσοι έχουν την εμπειρία των ψυχωτικών συμπτωμάτων δεν αντιλαμβάνονται πλήρως τη συμπεριφορά τους ή την νοητική τους κατάσταση. Ακριβώς επειδή οι παράδοξες εμπειρίες που έχουν είναι συνήθως απόλυτα αληθινές γι’ αυτούς, δεν αντιλαμβάνονται πως η σκέψη και/ή η συμπεριφορά τους διαφέρει από την αναμενόμενη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τροχοπέδη στην κατανόηση της νόσου, για το μεγαλύτερο ίσως εμπόδιο της πρόσβασης στην αντιμετώπιση και θεραπεία της ψύχωσης. Άτομα με ελλιπή εναισθησία συχνά αρνούνται την παρακολούθηση από ειδικούς ή τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής.

Υπάρχουν, βέβαια, τρόποι που επιτρέπουν στον ειδικό ψυχικής υγείας να αποκτήσει πρόσβαση στην άκαμπτη θεώρηση του ασθενούς για την ψύχωση, που επιστρατεύονται εξατομικευμένα ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών με ψύχωση ΔΕΝ είναι επικίνδυνοι ή βίαιοι και το ποσοστό βίας στα άτομα που πάσχουν από ψύχωση είναι απόλυτα συγκρίσιμο με το ποσοστό στο γενικό πληθυσμό. Παρόλα αυτά, κάποια άτομα με ψύχωση εκφράζουν αυξημένη επιθετικότητα. Πιθανώς καυγαδίζουν περισσότερο, καταστρέφουν αντικείμενα ή εκφράζουν απειλές προς τρίτους. Στις σπάνιες περιπτώσεις που τέτοιες συμπεριφορές αναδύονται, γίνονται κατανοητές στα πλαίσια παραληρητικών ιδεών, ψευδαισθήσεων και φόβου, που το άτομο πιθανότατα βιώνει. Για παράδειγμα, κάποιος με μια παρανοϊκή ιδέα εξαπολύει επίθεση όταν η ιδέα αυτή του προκαλεί τόσο φόβο που δικαιολογεί την έκρηξη για την προστασία του και τη διατήρηση της ασφάλειάς του.

To έργο είναι του Δημήτρη Τζάνη με θέμα οι Ιεροί Ταύροι.

Απευθυνθείτε στην Κλινική «Άγιος Χαράλαμπος» εάν υποφέρετε από ψυχολογικά προβλήματα, εάν έχετε μια διαταραχή που επηρεάζει τη σκέψη σας, τα συναισθήματά σας, τη διάθεσή σας, την ικανότητά σας να επικοινωνείτε με τους άλλους ή τον τρόπο που καθημερινά λειτουργείτε.

Μιλήστε Τώρα με έναν Σύμβουλό μας

+30 2810 23 24 01