Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Προσωπικού

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επιμόρφωσης προσωπικού της Κλινικής με τίτλο «Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων μικρών επιχειρήσεων που απασχολούν 20 έως 49 άτομα εντός της οικονομικής κρίσης (Πρόσκληση Γ’)» κατόπιν εγκρίσεως αίτησης της MediPsych AE για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στους άξονες προτεραιότητας 4, 5 και 6 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων» στο πλαίσιο της με αριθμ. 0.18808/Οικ. 3.3073 Απόφασης (ΦΕΚ 1659/18.10.2010).

Απευθυνθείτε στην Κλινική «Άγιος Χαράλαμπος» εάν υποφέρετε από ψυχολογικά προβλήματα, εάν έχετε μια διαταραχή που επηρεάζει τη σκέψη σας, τα συναισθήματά σας, τη διάθεσή σας, την ικανότητά σας να επικοινωνείτε με τους άλλους ή τον τρόπο που καθημερινά λειτουργείτε.

Μιλήστε Τώρα με έναν Σύμβουλό μας

+30 2810 23 24 01