Σύνθετη Φροντίδα Της Άνοιας Και Των Διαταραχών Της Συμπεριφοράς Στην Τρίτη Ηλικία

Οι υπηρεσίες μας έχουν σχεδιαστεί για γυναίκες και άνδρες με τη διάγνωση της άνοιας, που πιθανώς πάσχουν από προϋπάρχοντα ψυχιατρικά προβλήματα και έχουν σύνθετες ανάγκες διαχείρισης.

Ειδικευόμαστε στη θεραπεία ατόμων με πάνω από μία διάγνωση, για παράδειγμα ατόμων με διαταραχή προσωπικότητας ή ψύχωση, με επιπρόσθετη τη διάγνωση της άνοιας, των οποίων η συμπεριφορά αποτελεί πρόκληση για τις πρωτοβάθμιες υπηρεσίες ή τους ξενώνες φιλοξενίας ηλικιωμένων.

Νοσηλεύουμε ασθενείς με πληθώρα παθολογικών προβλημάτων όταν αυτά επιδρούν στην συμπεριφορά τους, όπως λοιμώξεις, νεφρική ανεπάρκεια, αρρύθμιστη γλυκόζη αίματος στα πλαίσια σακχαρώδους διαβήτη, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και άλλα χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού, καθώς επίσης και ογκολογικούς ασθενείς με προβλήματα συμπεριφοράς.

Η εκτίμηση των αναγκών του κάθε ατόμου και η εκτέλεση του θεραπευτικού σχεδιασμού οργανώνονται από την διεπιστημονική ομάδα, που περιλαμβάνει ειδικό ψυχίατρο, εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, έμπειρο υποστηρικτικό προσωπικό, κλινικό ψυχολόγο, εργοθεραπεύτρια, κοινωνική λειτουργό, διατροφολόγο, φυσιοθεραπευτή και γενικό γιατρό.

Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση που ακολουθούμε μας βοηθά να χρησιμοποιούμε τις δεξιότητες όλων των μελών της διεπιστημονικής ομάδας ώστε να καθοδηγούμαστε από την οικογένεια και τους οικείους του ασθενούς για τη βέλτιστη κατανόηση των αναγκών του.

Βασισμένοι στις πληροφορίες που συλλέγουμε, προσεγγίζουμε σε βάθος τον ασθενή μας σύμφωνα με:

 • το ποιος είναι
 • την πορεία της ζωής του και την προσωπικότητά του
 • την κατανόηση των διαφόρων προβλημάτων που συνυπάρχουν ταυτόχρονα και πώς αυτά μπορεί να επηρεάζουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά του
 • την κατανόηση των παθολογικών του προβλημάτων και το πόσο επιδρούν στη συμπεριφορά του

Στοχεύουμε στην παροχή φροντίδας και θεραπείας που θα φέρει σταθερότητα στην καθημερινότητα των ασθενών μας, ώστε να βελτιστοποιήσουν την ποιότητα ζωής τους. Οι ασθενείς μας διαβιούν σ’ ένα όσο το δυνατό λιγότερο περιοριστικό πλαίσιο, όπου παρέχεται υποστήριξη και στους οικείους τους.

Παρεχόμενες Παρεμβάσεις

 • Ψυχιατρική εκτίμηση των διαταραχών συμπεριφοράς
 • Ψυχολογικό προφίλ ασθενούς
 • Ιατρική φροντίδα για παθολογικά, ογκολογικά, μετεγχειρητικά προβλήματα κατόπιν οδηγιών των ειδικών θεραπόντων ιατρών του ασθενούς
 • Εξειδικευμένη νοσηλευτική και ψυχολογική παρέμβαση
 • Παρεμβάσεις κοινωνικής εργασίας
 • Εξιστόρηση και θεραπεία μέσω αναμνήσεων
 • Δημιουργικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων και της μουσικής, του χορού και της θεραπείας μέσω της εικαστικής τέχνης
 • Κοινωνική επανένταξη
 • Συνεργασία με τον ασθενή, την οικογένεια και τους οικείους του
 • Διατροφική υποστήριξη
 • Εργοθεραπεία
 • Φυσιοθεραπεία

Αναμενόμενα Αποτελέσματα / Έκβαση της Νοσηλείας

 • Εξατομικευμένοι στόχοι της θεραπείας για τον κάθε ασθενή και την οικογένειά του
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής
 • Μειωμένη εξάρτηση από τη φαρμακευτική αγωγή
 • Βελτίωση και σταθεροποίηση των συναισθηματικών συμπτωμάτων και των διαταραχών της συμπεριφοράς
 • Μείωση του απερίσκεπτου κινδύνου
 • Αύξηση του αισθήματος ασφάλειας και μείωση του φόβου και της σύγχυσης
 • Ικανότητα διαβίωσης σε όσο το δυνατό λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον
 • Αυξημένη ικανότητα ανταπόκρισης στις δυσκολίες της καθημερινότητας με την ενδυνάμωση και τη χρήση γνωστικών, συμπεριφορικών και κινητικών ικανοτήτων καθώς και με την επίτευξη συναισθηματικής σταθερότητας
 • Αυξημένη ικανότητα κοινωνικής ζωής
 • Εφαρμογή του προσωπικού ιστορικού του ασθενούς στην ανάπτυξη εξειδικευμένων παρεμβάσεων
 • Υποστήριξη για την επούλωση και διατήρηση εύρυθμων σχέσεων στην οικογένεια και την κοινωνία

Απευθυνθείτε στην Κλινική «Άγιος Χαράλαμπος» εάν υποφέρετε από ψυχολογικά προβλήματα, εάν έχετε μια διαταραχή που επηρεάζει τη σκέψη σας, τα συναισθήματά σας, τη διάθεσή σας, την ικανότητά σας να επικοινωνείτε με τους άλλους ή τον τρόπο που καθημερινά λειτουργείτε.

Μιλήστε Τώρα με έναν Σύμβουλό μας

+30 2810 23 24 01