ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κινησιοθεραπεία και Ψυχική Υγεία

Η φυσιοθεραπευτική και κινησιοθεραπευτική προσέγγιση στις ψυχικές ασθένειες περιλαμβάνει την αξιολόγηση και την θεραπεία ασθενών με πόνο, σωματικά συμπτώματα, άγχος, κατάθλιψη, διαταραχές προσωπικότητας, εγκεφαλικό τραύμα, άνοια, προβλήματα συμπεριφοράς, διατροφικές διαταραχές, εξαρτήσεις και άλλα.

Μέσα από τις συναντήσεις ο ασθενής αναπτύσσει τα κινητικά του πρότυπα και τη λειτουργικότητά του, ενώ παράλληλα ενισχύονται η μνήμη, οι λεκτικές ικανότητες, η αυτονομία, η σωματική και αισθητηριακή αντίληψη.

Τα άτομα με ψυχικές διαταραχές εμφανίζουν συχνά επιβαρυμένη φυσική κατάσταση και παρουσιάζουν σημαντικές ψυχολογικές, κοινωνικές και γνωστικές δυσλειτουργίες. Έρευνες έχουν δείξει, ότι παρουσιάζουν και τάσεις παχυσαρκίας σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Αν και τα οφέλη της άσκησης είναι γνωστά, έχουν αρχίσει να διεξάγονται έρευνες για τον αντίκτυπο της άσκησης και της κίνησης στην ψυχική υγεία.

Η κινησιοθεραπεία συμπληρώνει το θεραπευτικό πλάνο ασθενών με ψυχικές διαταραχές. Αποβλέπει όχι μόνο στη φροντίδα κινητικών δυσλειτουργιών αλλά και στην ανάπτυξη νέων τρόπων επικοινωνίας.

Μέσα από τη θεραπεία της κίνησης διερευνούνται οι δυνατότητες απασχόλησης στην καθημερινότητα, η αλληλεπίδραση με τον θεραπευτή, η συμμετοχή σε ομάδες με στόχο την καλύτερη δυνατή διαχείριση του ελεύθερου χρόνου αλλά και την ευεξία.

Σε περιπτώσεις χρόνιων νοσημάτων ή εξαρτήσεων, όπου οι σωματικές εκπτώσεις είναι πιο εμφανείς, η κινησιοθεραπεία αποτελεί μία πολύ αποτελεσματική μέθοδο αποκατάστασης, καθώς το άτομο αποκτά και πάλι, με τον καιρό, τον έλεγχο του σώματός του. 

BE
YOUR
BEST
SELF.

Απευθυνθείτε στην Κλινική «Άγιος Χαράλαμπος» εάν υποφέρετε από ψυχολογικά προβλήματα, εάν έχετε μια διαταραχή που επηρεάζει τη σκέψη σας, τα συναισθήματά σας, τη διάθεσή σας, την ικανότητά σας να επικοινωνείτε με τους άλλους ή τον τρόπο που καθημερινά λειτουργείτε.

Μιλήστε Τώρα με έναν Σύμβουλό μας

+30 2810 23 24 01