Αλκοολισμός

Τι είναι οι εθισμοί

Στην Κλινική ΑΧ, η διαχείριση των διαφόρων μορφών εξάρτησης βασίζεται στη σύγχρονη αντίληψη της εξατομικευμένης φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τον ασθενή στο σύνολό του. Ο ασθενής κινείται στο συνεχές ενός ολοκληρωμένου προγράμματος φροντίδας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη νοσηλεία.

Τα προγράμματα φροντίδας μας βασίζονται σε στοιχεία από την τρέχουσα επιστημονική βιβλιογραφία σε μια βιο-ψυχο-κοινωνική αντίληψη περί εθισμών. Χτίζονται με συνεργατικό τρόπο συγκεντρώνοντας την ειδική τεχνογνωσία κάθε εξειδικευμένου εργαζόμενου στον ιατρικό, παραϊατρικό και κοινωνικό τομέα. Αυτή η πολυφωνία εξασφαλίζει τον πλούτο μιας ολοκληρωμένης αντίληψης περί φροντίδας που σέβεται διαφορετικές επικυρωμένες προσεγγίσεις.

Δίνουμε μεγάλη σημασία στη μετάδοση της γνώσης στους ασθενείς και τους παρέχουμε τα εργαλεία που τους επιτρέπουν να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη φροντίδα του εαυτού τους. Πράγματι, η ψυχοεκπαίδευση αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες παραμονής στο θεραπευτικό πρόγραμμα που ορίζεται για κάθε ασθενή. Οι ατομικές ψυχοθεραπείες συμπληρώνονται από τη διενέργεια θεραπευτικών ομάδων που επιτρέπουν την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών από τον κάθε ασθενή σε χώρο που ρυθμίζεται από τον θεραπευτή.

Τα προγράμματά μας συνδυάζουν την κλινική αξιολόγηση και τις εξειδικευμένες θεραπείες

Πρώτο βήμα είναι η αξιολόγηση για των οργανικών, ψυχιατρικών, ψυχολογικών, νευροψυχολογικών και διατροφικών αναγκών του κάθε ασθενούς.

Δεύτερο βήμα αποτελεί η διεπιστημονική κατασκευή ενός σχεδίου εξατομικευμένης φροντίδας, όπου οι διαφορετικοί επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εμπλέκονται στη φροντίδα του ασθενούς δημιουργούν από κοινού ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα φροντίδας βάσει της αρχικής διεπιστημονικής αξιολόγησης. Στόχος είναι η εξειδικευμένη διαχείριση του εθισμού με τη βοήθεια ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, όπως η θεραπεία μέσω κινήτρου, η γνωσιακή-συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο, και η οικογενειακή ψυχοθεραπεία, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του ασθενούς. Παράλληλα προάγονται οι αθλητικές δραστηριότητες, η θεραπευτική καλλιτεχνία, η δραματοθεραπεία και η μουσικοθεραπεία, ενώ ενισχύεται η επαφή με άτομα που συμπάσχουν μέσα από εξειδικευμένες θεραπευτικές ομάδες και η ψυχοεκπαίδευση.. 

Στην Κλινική ΑΧ προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο μονοπάτι φροντίδας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εισαγωγή του ασθενούς στην Κλινική.

Πλήρης νοσηλεία προσφέρεται όταν η κλινική κατάσταση του ασθενούς απαιτεί την απομάκρυνσή του από το συνηθισμένο του περιβάλλον. Ημερήσια νοσηλεία προσφέρεται σε όσους επιθυμούν εξωτερική περίθαλψη, οργανωμένη γύρω από καθημερινές ή εβδομαδιαίες συνεδρίες, με εξατομικευμένους χρόνους παρέμβασης για τη διατήρηση της οικογενειακής, επαγγελματικής και κοινωνικής υπόστασης του ασθενούς κατά την περίοδο της νοσηλείας, όπου αυτό συνίσταται από τον θεράποντα ιατρό. Ενώ τέλος, προσφέρεται και θεραπεία μόνο με διανυκτερεύσεις σε όσους επιθυμούν τη νυχτερινή παρακολούθηση και αντιμετώπιση του εθισμού τους εντός της Κλινικής για να μπορούν να συνεχίζουν με τις ημερήσιες δραστηριότητές τους ανενόχλητοι.

Μετά το πέρας της θεραπείας στην Κλινική ΑΧ, συνιστούμε την επαφή των ασθενών μας με τα τοπικά δίκτυα στον εθισμό της περιοχής όπου διαμένουν καθώς είμαστε πεπεισμένοι για τη σημασία της συνεχούς φροντίδας.

Close Menu