Αιτιοπαθογένεση Της Ψύχωσης

Στην πρώτη ενότητα του αφιερώματός μας στο πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο και στην ψύχωση γενικότερα, ασχοληθήκαμε με τα ψυχωτικά συμπτώματα. Προχωράμε τώρα με την περιγραφή της αιτιοπαθογένεσης της ψύχωσης. Τρία είναι…

Continue Reading

Συμπτώματα Στην Ψύχωση

Ολοκληρώνουμε σήμερα το εισαγωγικό κεφάλαιο στο πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο και τα συμπτώματά του. Όπως είδαμε, η ψύχωση είναι σύνδρομο που αποτελείται από εννέα ομάδες συμπτωμάτων. Περιλαμβάνει θετικά συμπτώματα, αρνητικά συμπτώματα,…

Continue Reading

Πρόδρομα Συμπτώματα (της ψύχωσης)

Τι είναι τα ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ; Είναι οι διακριτικές, θα λέγαμε οι ανεπαίσθητες, αλλαγές στη σκέψη, τα συναισθήματα ή την συμπεριφορά που συμβαίνουν πριν το πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο. Είναι συχνά παρόμοια…

Continue Reading

Ψύχωση: Διαταραχές Της Κίνησης, Του Συναισθήματος & Αυτοκτονικότητα

Όγδοη ανάρτηση σήμερα για την ψύχωση και τα συμπτώματά της. Ενημερωνόμαστε για τα κινητικά συμπτώματα, το άγχος και τα συναισθηματικά συμπτώματα καθώς και για τον αυτοκτονικό ιδεασμό στα πλαίσια των…

Continue Reading

Νοητική Δυσλειτουργία

Με τον όρο αυτό περιγράφουμε τα συμπτώματα που επηρεάζουν κάποιες από τις σημαντικότερες νοητικές λειτουργίες, όπως η συγκέντρωση, η μάθηση, η μνήμη και ο προγραμματισμός. Παρόλο που οι ασθενείς με…

Continue Reading

Πρώτο Επεισόδιο Ψύχωσης (2)

Συνεχίζουμε σήμερα τον οδηγό μας στο Πρώτο Επεισόδιο Ψύχωσης με την αναλυτική περιγραφή δύο ακόμη συμπτωμάτων της ψύχωσης, τη μειωμένη εναισθησία και τα επιθετικά συμπτώματα. ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΝΑΙΣΘΗΣΙΑ, δηλαδή, αδυναμία αναγνώρισης…

Continue Reading

Συμπτώματα Αποδιοργάνωσης

Αποδιοργάνωση της σκέψης και του λόγου έχουμε όταν η φυσιολογική ροή της σκέψης και του λόγου χαλούν, όταν αντικατοπτρίζουν σύγχυση, μπέρδεμα. Δυο τέτοια παραδείγματα είναι ο ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ της ΣΚΕΨΗΣ και…

Continue Reading

Αρνητικά Συμπτώματα Της Ψύχωσης

Τα λεγόμενα αρνητικά συμπτώματα, λοιπόν, αναφέρονται σε αναμενόμενες συμπεριφορές ή σκέψεις που ο ασθενής ΔΕΝ κάνει. Τα συμπτώματα αυτά αφαιρούν πράξεις, κινήσεις, συμπεριφορές, ακόμη και σκέψεις που έπρεπε ή πρέπει…

Continue Reading

Θετικά Συμπτώματα Της Ψύχωσης

Τα θετικά συμπτώματα είναι τα πιο εμφανή συμπτώματα της ψύχωσης στον εξωτερικό παρατηρητή. Ο όρος «θετικά» δεν σημαίνει ευχάριστα ή βοηθητικά συμπτώματα. Πρόκειται για μη φυσιολογικές εμπειρίες που προστίθενται στη…

Continue Reading

Εμπειρία Του Πρώτου Ψυχωτικού Επεισοδίου

Όσοι έχουν την εμπειρία του πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου, παρουσιάζουν ποικίλα και διαφορετικά συμπτώματα ενώ τα συμπτώματα της ψύχωσης μπορεί να είναι διαφορετικά στο ίδιο άτομο και ν’ αλλάζουν κάθε φορά…

Continue Reading
  • 1
  • 2
Close Menu