Ανοϊκές Διαταραχές της Συμπεριφοράς

Τί είναι οι διαταραχές της συμπεριφοράς και ψυχικές διαταραχές στην Τρίτη Ηλικία

Η γήρανση του πληθυσμού μας οδηγεί να επικεντρωνόμαστε στις ψυχικές διαταραχές ειδικά των ηλικιωμένων. Η συννοσηρότητα των σωματικών ασθενειών με τις ψυχιατρικές διαταραχές είναι πολύ συνηθισμένη. Οι σωματικές παθολογίες (ιατρικές και χειρουργικές) αποκαλύπτονται συχνά από διαταραχές στη συμπεριφορά. Με την πρόοδο της ηλικίας, εμφανίζονται ακόμη και ψυχώσεις. Πιο συχνά, οι άνοιες, που είναι νευροεκφυλιστικές νόσοι του εγκεφάλου, εμφανίζονται σταδιακά με το πέρας της ηλικίας.

Συμπτώματα

Τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να είναι καταθλιπτικά ή προβλήματα συμπεριφοράς με διέγερση ή άγχος. Η κατάθλιψη στους ηλικιωμένους έχει επίσης κάποιες πολύ συγκεκριμένες κλινικές εκφράσεις, συμπεριλαμβανομένου του πόνου ως εκλυτικού παράγοντα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, βέβαια, το ότι παλαιότερη ψυχοπαθολογία εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο στον ίδιο ασθενή απ’ ότι στην πρότερή του ζωή

Θεραπεία και αντιμετώπιση

Η φροντίδα του γηριατρικού πληθυσμού απαιτεί ιδιαίτερη διαγνωστική αξιολόγηση και διαχείριση καθώς και ειδικές θεραπευτικές προσεγγίσεις προσαρμοσμένες στην ηλικιακή αυτή ομάδα. Στην πραγματικότητα, ο ηλικιωμένος συχνά παρουσιάζει διάφορες ιατρικές παθολογίες, μερικές από τις οποίες είναι χρόνιες παθολογίες που απαιτούν πολυφαρμακεία για να καλυφθεί η συννοσηρότητα. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και να περιοριστεί η συνταγογράφηση. Η ύπαρξη γνωστικών διαταραχών (διαταραχές μνήμης και συγκέντρωσης) απαιτεί μια νευροψυχολογική αξιολόγηση που θα λάβει χώρα αφού υφεθεί το οξύ ψυχιατρικό πρόβλημα. Όταν οι ιατρικές συννοσηρότητες και η γνωσιακή έκπτωση περιπλέκουν την ψυχική κλινική εικόνα, η κατάσταση του ηλικιωμένου ασθενούς γίνεται πολύπλοκη και μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια αυτονομίας. Γι αυτό το λόγο, οι φροντιστές πρέπει να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο στα διάφορα στάδια της φροντίδας των ηλικιωμένων.

Πώς διαχειριζόμαστε τις διαταραχές της συμπεριφοράς και τις ψυχικές διαταραχές στην Τρίτη Ηλικία στην Κλινική μας

Η Κλινική ΑΧ προσφέρει διεπιστημονική και δι-επαγγελματική φροντίδα. Συνεργάζονται μαζί ο γενικός ιατρός, ο ψυχίατρος, ο νευρολόγος, ο ψυχολόγος και ο νευροψυχολόγος, ο εργοθεραπευτής, ο κοινωνικός λειτουργός, ο διαιτολόγος και ο φυσιοθεραπευτής. Πρόκειται πρώτα απ ‘όλα για την πραγματοποίηση μιας συνολικής κλινικής αξιολόγησης, προκειμένου να δημιουργηθεί θεραπευτική συμμαχία με τον ασθενή για ένα εξατομικευμένο σχέδιο φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες του. Το έργο αυτό συντονίζεται και προσαρμόζεται καθ ‘όλη τη διάρκεια της παραμονής στην Κλινική ΑΧ από τον θεράποντα ψυχίατρο. Η οικογένεια, και γενικότερα όλοι οι φροντιστές, γίνονται συνεργάτες της θεραπευτικής ομάδας. Τις πρώτες μέρες μετά το εξιτήριο, η εργοθεραπεύτρια της θεραπευτικής ομάδας της Κλινικής ΑΧ μαζί με τον κοινωνικό λειτουργό επισκέπτονται την οικία του ασθενούς για να βεβαιωθούν πως οι συνθήκες διαβίωσής του είναι οι βέλτιστες δυνατές. Για την Κλινική ΑΧ, η φροντίδα των ηλικιωμένων αποτελεί μία από τις προτεραιότητές της.

Close Menu