Δυσθυμία

Τι είναι η δυσθυμία

Πρόκειται για μια μορφή ήπιας αλλά χρόνιας καταθλιπτικής διάθεσης, που χαρακτηρίζεται από έλλειψη κινήτρου και ενδιαφέροντος σχεδόν για οτιδήποτε, αλλά και από σωματικά συμπτώματα, όπως αϋπνία, δυσκολία στη συγκέντρωση και έλλειψη ενέργειας. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία τέτοια συμπτώματα μπορεί να υπάρχουν ακόμη και για δύο χρόνια χωρίς να γίνονται αντιληπτά.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα της δυσθυμίας περιλαμβάνουν την ανηδονία, δηλαδή την αδυναμία αίσθησης απόλαυσης, τη μειωμένη όρεξη ή την υπερφαγία, την αϋπνία ή τον υπερβολικό ύπνο, καθώς και χαμηλά επίπεδα ενέργειας ή επίμονη κούραση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αίσθημα απελπισίας, αναποφασιστικότητα ή έλλειψη συγκέντρωσης. Κατά καιρούς μπορεί να υπάρχουν περίοδοι φυσιολογικής διάθεσης. Η δυσθυμία εντοπίζεται κυρίως από τη διάρκεια των συμπτωμάτων (τουλάχιστον δύο χρόνια).

Θεραπεία και αντιμετώπιση

Οι ασθενείς με δυσθυμία συχνά ξεγελούν το περιβάλλον τους καθώς μοιάζουν φυσιολογικοί, με αποτέλεσμα να μην απευθύνονται σε ειδικούς ούτε οι ίδιοι, ούτε κάποιος από το περιβάλλον τους. Συχνά, λοιπόν, η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν ξεκινά εγκαίρως, η κατάσταση γίνεται χρόνια και ο ασθενής χαρακτηρίζεται ως τεμπέλης ή αδιάφορος, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα από τα δύο, παρόλο που παρουσιάζει σημαντική λειτουργική δυσκολία. Παρόλο που η δυσθυμία είναι μια ήπιας μορφής κατάθλιψη, αν δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως μπορεί να γίνει καταστροφική για την καθημερινότητα του ατόμου. Κάποιοι ασθενείς αναπτύσσουν μείζονα κατάθλιψη, χάνουν τη λειτουργικότητά τους, γίνονται ακόμα και επικίνδυνοι για τον εαυτό τους. Τέλος, η αδιάγνωστη δυσθυμία, που δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς, αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση άνοιας. 

Πώς διαχειριζόμαστε τη δυσθυμία στην Κλινική μας

Η σωστή διάγνωση έχει μείζονα ρόλο στην αντιμετώπιση της δυσθυμίας καθώς η δυσθυμία μπορεί να κρύβει πολλές άλλες ψυχικές διαταραχές. Η δυσθυμία αντιμετωπίζεται στην Κλινική ΑΧ κυρίως με ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση, αλλά και χορήγηση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων όταν είναι απαραίτητο.

Close Menu