...για την καλή συνέχεια της νοσηλείας φροντίζουμε να διατηρείται και να εδραιώνεται ισχυρός δεσμός με τον έξω κόσμο

Εξατομικευμένη και συντονισμένη φροντίδα

Ο ασθενής βρίσκεται στο επίκεντρο της οργάνωσης της φροντίδας και στην καρδιά της προσέγγισής μας, όπως ενορχηστρώνεται από τον ψυχίατρο και τη διεπιστημονική ομάδα που τον περιβάλει. Στην Κλινική ΑΧ ακολουθείται εξατομικευμένο σχέδιο περίθαλψης ασθενών και για κάθε ασθενή προτείνεται ένα μοναδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης των προβλημάτων του. Κάθε ασθενής είναι μοναδικός, ο καρπός της προσωπικότητάς του, η ιστορία ζωής του, η πορεία του και η παθολογία του. Στην Κλινική ΑΧ προσφέρεται εξατομικευμένη φιλοξενία και υποστήριξη. Κάθε ασθενής λαμβάνει την προσοχή ενός ψυχιάτρου, ο οποίος θα εξασφαλίσει την ιατρική παρακολούθησή του και θα καθορίσει το σχέδιο εξατομικευμένης φροντίδας, που θα οικοδομηθεί σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές του, λαμβάνοντας υπόψιν τα συμπεράσματα της διεπιστημονικής ομάδας και σε συνεννόηση πάντα με τον ασθενή, όπου και όποτε αυτό είναι δυνατό. 

Ο ψυχίατρος έχει κεντρικό ρόλο στην κλινική αντιμετώπιση (διάγνωση, θεραπευτικός σχεδιασμός, διαχείριση περιστατικού, φαρμακευτική αγωγή, κλπ.), στη διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης της πορείας του ασθενούς στην οποία και προΐσταται, στη διασυνδετική – συμβουλευτική υποστήριξη, στην συνεργασία με την κοινότητα, στην εκπαίδευση της διεπιστημονικής ομάδας. 

Στόχος όλης της ομάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή συνέχεια της νοσηλείας, είναι να διατηρείται και να εδραιώνεται ισχυρός δεσμός με τον έξω κόσμο, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους συγγενείς και φροντιστές.

Θεραπευτική ομάδα

Την θεραπευτική ομάδα της Κλινικής ΑΧ απαρτίζουν η διευθύνουσα νοσηλεύτρια, η προϊσταμένη νοσηλεύτρια, νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, ψυχολόγοι, κοινωνικός λειτουργός, εργοθεραπεύτρια, φυσιοθεραπεύτρια, διαιτολόγος και άλλοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας, προκειμένου να συντονιστεί και να προσαρμοστεί η περίθαλψη και να παρέχεται οργανωμένη φροντίδα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ασθενή. 

Η Νοσηλευτική ομάδα λειτουργεί με σκοπό την ευημερία του ασθενή 24 ώρες το 24ωρο, λαμβάνοντας υπόψη και εφαρμόζοντας τις αποφάσεις της διεπιστημονικής ομάδας. Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι εξειδικευμένο και μπορεί να αναλάβει διάφορους ρόλους και αρμοδιότητες, όπως παροχή νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς και συμβουλευτική στις οικογένειές τους, οργάνωση, προγραμματισμό, συντονισμό όλων των διαστάσεων της νοσηλευτικής φροντίδας και των πραγματοποιούμενων θεραπευτικών παρεμβάσεων, άσκηση πρωτοβάθμιας κοινοτικής νοσηλευτικής κλπ. Η Κλινική φροντίζει να παρέχει δυνατότητες συστηματικής επιστημονικής επιμόρφωσης στο νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ η ίδια η νοσηλευτική ομάδα διαμορφώνει ομάδα Βallint σε μηνιαία βάση για την αντιμετώπιση και συνεχή αποφόρτιση των συναισθημάτων των ίδιων των νοσηλευτών. 

Ο Παθολόγος και ο Γενικός Ιατρός έχουν καθημερινή επαφή με τους ασθενείς καλύπτοντας τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, ενώ οι υπόλοιποι Ιατροί – συνεργάτες καλούνται κατά περίπτωση όπως επιτάσσει η αρτιότερη διαχείριση και αντιμετώπιση των ασθενών.

Κοινωνική υπηρεσία

Η Κοινωνική Υπηρεσία στελεχώνεται από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς. Έχουν ενεργό ρόλο στην διαφύλαξη των συμφερόντων των ασθενών και βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση μεθόδων και παρεμβάσεων με στόχο:

  • Τη συστηματική συμβουλευτική και υποστηρικτική εργασία σε ατομική ή μικρο-ομαδική βάση, με τους ασθενείς και τις οικογένειες.
  • Τη σύνδεση ανάμεσα στην Κλινική και τις υπόλοιπες υπηρεσίες και τους φορείς, με επίκεντρο τον ασθενή και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.
  • Τη συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα της Κλινικής ΑΧ.
  • Την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.
  • Την προσπάθεια εξάλειψης των προκαταλήψεων.
  • Τη συμβολή στην οργάνωση εξωτερικών και εσωτερικών δραστηριοτήτων της Κλινικής.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός και ο ρόλος του

Η παρέμβαση του κοινωνικού λειτουργού στον ασθενή
Κύριο και πρωταρχικό μέλημα του κοινωνικού λειτουργού είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ασθενή και τον ίδιο, που διέπεται απαραιτήτως από αμοιβαία εχεμύθεια. Έμφαση δίνεται πάντα στη σπουδαιότητα λήψης φαρμακευτικής αγωγής. Επιπλέον, κύριο μέλημα της παρέμβασης του κοινωνικού λειτουργού είναι η διαχείριση των δυσκολιών στην επικοινωνία και κοινωνικότητα των ψυχικά ασθενών, που οφείλονται στην ασθένειά τους. Πέρα από τις ατομικές συνεδρίες, ο κοινωνικός λειτουργός παρεμβαίνει πολλές φορές μέσω της συγκρότησης διαφόρων ομάδων με σκοπό την εκπαίδευση των ασθενών προκειμένου να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν βασικές κοινωνικές δεξιότητες. Ειδικότερα, στο κομμάτι των διαπροσωπικών σχέσεων σημαντική είναι η συναισθηματική αγωγή του ασθενούς, ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει στενότερες σχέσεις εμπιστοσύνης. Απώτερος στόχος του κοινωνικού λειτουργού είναι η αυτόνομη διαβίωση του ασθενούς, στις περιπτώσεις τουλάχιστον, που η βαρύτητα της ασθένειας το επιτρέπει. Επίσης , απαραίτητη είναι η με κάθε τρόπο αποτροπή της ιδρυματοποίησης του ασθενή. Τέλος, ο κοινωνικός λειτουργός ευθύνεται για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ασθενή καθώς και για την άμβλυνση των υφιστάμενων κοινωνικών προκαταλήψεων σε βάρος των ψυχικά ασθενών.

Η παρέμβαση του κοινωνικού λειτουργού προς την οικογένεια του ασθενούς
Βασικός στόχος είναι η παρέμβαση του κοινωνικού λειτουργού στην οικογένεια ώστε να την βοηθήσει να διαχειριστεί, πρωτίστως, και έπειτα να αποδεχτεί τα νέα δεδομένα και τις ανατροπές που προκύπτουν από την ασθένεια ενός μέλους της. Η διερεύνηση των αρνητικών συναισθημάτων που βιώνει η οικογένεια απέναντι στην ασθένεια και η αναγκαιότητα  κατανόησής τους είναι απαραίτητη προκειμένου ο κοινωνικός λειτουργός να σχεδιάσει την παρέμβαση του στην οικογένεια. Η έμφαση στη λήψη της φαρμακευτικής αγωγής και στην τακτική συνεργασία με την Κλινική και τον θεράποντα γιατρό θα πρέπει να είναι στόχος παρεμβατικής δράσης του κοινωνικού λειτουργού. Και αυτό γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται άμεσα αντιληπτή η αναγκαιότητα λήψης των φαρμάκων με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συχνές υποτροπές. Γι ’ αυτό η οικογένεια χρειάζεται να εκπαιδεύεται και να ενημερώνεται σχετικά με την ασθένεια, προκείμενου να αναγνωρίσει και να προλάβει τυχόν υποτροπή της νόσου. Έτσι, η οικογένεια καθίσταται ενήμερη για την πιθανή ανάγκη νοσηλείας.

Τέλος, ο κοινωνικός λειτουργός ενημερώνει την οικογένεια για τυχόν επιδόματα που ο ασθενής δικαιούται.

Η παρέμβαση του κοινωνικού λειτουργού προς την κοινωνία
Το κυριότερο και το πιο καθοριστικό κομμάτι στην παρέμβαση του κοινωνικού λειτουργού προς την κοινωνία είναι η ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας. Η ευαισθητοποίηση περιλαμβάνει αφενός ενημέρωση για την ψυχική ασθένεια (ομιλίες, έντυπα, ανοιχτές συζητήσεις και επισκέψεις σε φορείς) και αφετέρου δραστηριότητες και πρωτοβουλίες από ομάδες ψυχικά ασθενών σχετικά με πολιτιστικά, ψυχαγωγικά και καλλιτεχνικά θέματα. Στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι το «άνοιγμα των ψυχικά ασθενών στην κοινωνία» και η «είσοδος της κοινωνίας στον κόσμο των ψυχικά ασθενών».

Διαβάστε επίσης:

Διατροφή

Το πρόγραμμα διατροφής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος εξατομικευμένης φροντίδας, ανεξάρτητα από την παθολογία.

Διαμονή

Η Κλινική διαθέτει τρίκλινα, δίκλινα και μονόκλινα δωμάτια πλήρως ανακαινισμένα με μοντέρνα και ευχάριστη διακόσμηση.

Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες

Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ποιότητα των ξενοδοχειακών υπηρεσιών συμβάλλει στην ευημερία κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.
Close Menu