Χίλια ευχαριστώ για την ευαισθησία, την προσφορά την αγάπη, την υπομονή όλων σας