Δια του παρόντος ευχαριστώ την γενική διεύθυνση για το ενδιαφέρον της για τη θεραπεία μου. Κέντρο ψυχικής υγείας Άγιος Χαράλαμπος: ένα όνομα – μιά ιστορία